axigXRATue85230.jpg
ขยายภาพ
axigXRATue85230.jpg

กรอบพระล้อมเพชร

Price: 0 THB


จากการที่มีของที่บูชา อยากมีไว้ใกล้ตัวเพื่อความอุ่นใจ เคยไหมที่ทำอะไรแล้วไม่มั่นใจ แต่ขอมีสร้อยพระห้อยคอ มีของขลังติดตัวรู้สึกมั่นใจขึ้น ทั้งนี้มาจากคำว่า ศรัทธา ทั้งสิ้น เมื่อคนเรารู้สึกมั่นวจและศรัทธาในสิ่งๆนั้น ศรัทธาเชื่อในตัวเองแล้ว ไม่ว่าจะทำการใดก็จะประสบผลสำเร็จ อย่างพระทองคำสมเด็จจิตรดาองค์นี้ ที่ลูกค้าอยากมีไว้บูชาข้างกาย เพื่อทำอะไรได้ประสบผลสำเร็จ
Factory Certificated
Back to Top