UtFd7g2Tue73856.jpg
ขยายภาพ
UtFd7g2Tue73856.jpg

สิงห์งาแกะ หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว

Price: 0 THB


สิงห์งาแกะ หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว มรดกของทวดลูกค้า แต่เดิมใช้ทองถักเป็นสาแหลกห้อยคอ เคยใส่ไปรบสมัยสงครามโลก ครั้งที่1 กับพระท่ากระดาน โดยลูกค้าได้ให้อิสระในการออกแบบ โดยกำหนดมาว่าขอห่วง 3 ห่วง เพื่อคล้องสร้อยและแขวนพระอีกองค์ โดยทางร้านจึงออกแบบให้โดย กรอบล้อมเพชรโดยมีไพลินสีเข้มมาตัด กับสีเพชรและเน้นไพลินมาร์คีย์ หมายถึงดวงตาที่สาม โดยเชื่อว่าตาที่สาม สามารถมองเห็นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า มีสัมผัสพิเศษ และใช้ไพลินเหลี่ยม เพื่อตัดกับเพชรกลมให้งานดูร่วมสมัย สิงห์ที่มีซ้ายขวาสามารถหันได้ 2ด้าน เลยให้สิงห์หมุนได้ โดยมีนัยยะ และความหมายอันดีว่า ซ้ายเมตตา ขวาบารมี โดยกำหนดแต่ละวัน จะนำเมตตาทางด้านไหน ก็สามารถหมุนได้ เพื่อมงคลแต่ละวัน และทำให้ดูโดดเด่นและแตกต่างจาก งานกรอบพระแบบเดิมๆด้วย ลายอันเป็นมงคล Key Pattern ลายจีนโบราณที่ถูกพัฒนามาเป็นลาย มงคลอันประเสริฐ มหามงคล โดยเอาลายมงคล 8 ชนิด ของพุทธศาสนา มหายาน ที่เป็นสัญลักษณ์ทางสิริมงคล ที่จะมีมงคลต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
Factory Certificated
Back to Top